وصیت نامه – شهید احمد دادخواه

قلم در دست شهيد

 

اگر انسان تمام مسائلش را در رابطه با خدا بررسی نمايد و مالكيت خدا بركل هستی و كل عالم وجود باورش آمده باشد، تمامی مشكلاتش حل می‏‌شود و زندگی و آخرت برايش سهل و دلپذير می‏‌گردد.

خدا همه را هدايت كند كه صحيح‌‏ترش اين است كه پذيرش هدايت‏ خداوندی را پيدا كنند، زيرا خدا محبت را تمام كرده و هدايت را به اعلای خود رسانده است كه دل‏‌های پذيرای هدايت می‏‌خواهد.

 

خداوندا تو می‏دانی كه بودن و ماندن در اين دنيا چه دشوار است، چه ‏رنجی می‏‌كشد آن كس كه انسان است و از احساس سرشار است.

 

” ان الانسان لفی خسر” انسان هميشه در زيان كاری است. چه قدر اين‏ شيطان درونی انسان، سركش و مكار و حيله‏‌گر است. به راستی كه اگر لحظه‌ه‏ای از نفس غافل شدی و بدان بال و پر‌دادی و كنترلش نكردی، آن چنان انسان را به ‏قهقرا می‏‌برد كه به اسفل السافلين نزول می‏كند. ای انسان : ” ما غرك بربك‏الكريم”

 

خدايا، خودخواهی چه شيطان نيرومندی است كه به كمك هوای نفسانی ‏دست به دست هم داده و چه راحت انسان را به اسارت خود می‏‌كشد و چه قدر فريبنده و مكار است.

 

هان، اين انسان در مقابل لذت زودگذر تسليم نشوی كه اين شيطان مكار دامی سهمگين گسترده است و با هزاران لطائف‌الحيل ذره ذره تو را به سوی اين ‏دام می‏‌كشد. اين دام شبيه يك باتلاق است كه چون در آن افتی، ناخودآگاه ‏دست و پا می‏زنی و هر چه بيشتر دست و پا بزنی، بيشتر در آن فرو می‏روی و بيشتر خود را به شيطان نفس تسليم می‏كنی تا سرانجام…!

Leave a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

چهار + سیزده =