وصیت نامه – شهید حاج یدالله کلهر

برگی از وصیت نامه شهید حاج یدالله كلهر

بـا سلام و درود بر محمد(ص) و امام زمان عج و نایب بر حقش امام خمینی رهبر بزرگ تمامی مسلمین و مستضعفین جهان رهبری كه تمامی ما را از منجلاب خواری و ذلت به بیرون كشیده و به راه راست هدایتمان كـرد و نـوری شد در تاریكی راه كه بتوانیم در حركت خودمان را از تمام راههای انحرافی بازداریم و در راه مستقیم كه همان ا… می باشد حركت خود را ادامه دهیم با این راهنمایی امام عزیزمان بود كه راه خودمان را پیدا و انتخاب كردیم تا بتوانیم جبران زمان جاهلیت خودمان را بكنیم.

 

خـدایـا شاهد باش كه از تمام مظاهر مادی دنیا برهیم تا بیشتر به تو نزدیك شویم و به تو بپیوندیم.

 

خدایا شاهد باش به عشق تو در مسیر تو حركت كردیم و اینك فقط پیوستن به تو را انتظار داریم.

 

خدایا من خواهان شهادتم نه به این معنی كه از زندگی كردن در این دنـیـا خـسـتـه شـده ام و خـواسـتـه بـاشم خود را از دست این سختی ها و نـاملایمات دنیوی خلاص كنم بلكه می خواهم شهید شوم تا اگر زنده ام مـوجـودی نـبـاشم كه سبب جلوگیری از رشد دیگران شوم تا شاید خونم بتواند این موضوع را جبران كند و نهال كوچكی از جنگل انبوه انقلاب را آبیاری كند.

 

مـی خـواهم شهید شوم تا خونم به سرور شهیدان حسین علیه السلام گواهی دهد كه من مانند مردم كوفه نیستم و رهرو راهش بوده ام.

 

ای بـهـتر از همه دوستها و یارها مرا دریاب. ای معشوقم مرا توخش بخوان من انسانی گنهكار و روسیاه هستم.

 

مرا فراخوان كه دیگر نمی توانم صبر كنم و صبرم به پایان رسیده است.

 

گرچه سخت و ناگوار است بین دوستان صمیمی جدایی افتد و چه سخت است آن زمان كه یك رهرو به مقصد ش برسد و دیگری مثل من به مقصد خویش نرسد.

 

بارالها خودت این سختی ها را از دوش من بردار…

Leave a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

2 × یک =